கார் நாற்பது, களவழி நாற்பது, இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, நன்னெறி (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்)- The Four 'Naarpathu' Verseclusters and 'The Righteous Path' ('Naanaarpathu' and Nanneri')

கார் நாற்பது, களவழி நாற்பது, இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, நன்னெறி (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்)- The Four 'Naarpathu' Verseclusters and 'The Righteous Path' ('Naanaarpathu' and Nanneri')

  • $21.00
    Unit price per 
Tax included. Shipping calculated at checkout.


Book Specification

Item Code: UAN075
Author: Desini
Publisher: International Institute of Tamil Studies, Chennai
Language: Tamil and English
Edition: 2004
Pages: 106
Cover: PAPERBACK
Other Details 8.50 X 5.50 inch
Weight 140 gm

Book Description

**Contents and Sample Pages**
We Also Recommend